Back to All Events

THOVTOVA MYSTERIJNÍ ŠKOLA


Thovtova mysterijní škola je prvním projektem a jedním z hlavních kurzů, které mysterijní škola pořádá. Thovt je egyptským Bohem magie, písma, moudrosti a poznání. Podle jedné z legend Thovt přinesl již více než před 12 500 lety znalosti z bájné Atlantidy na území dnešního Egypta. Znalosti, které tento atlantský zasvěcenec a kněz zachoval, pomohly jemu a skupině dalších knězů z Atlantidy založit zcela novou a prosperující civilizaci. Egyptská kultura, kterou dneska poznáváme, nemá žádné známky vývoje od jednodušší formy k formě složitější, jak tomu bývá u většiny jiných kultur. Egyptská kultura se jednoduše objevila a nacházela se rovnou na velmi vysoké úrovni rozvoje, což přidává atlantské verzi příběhu velmi reálný rozměr. Podle jednoho z prastarých učení se na naší planetě cyklicky střídají čtyři hlavní období – Satja-Yuga (Zlatý věk), Treta-Yuga (Stříbrný věk), Dvapara-Yuga (Bronzový věk) a Kali-Yuga (Železný věk). Naše planeta se v dnešní době nachází zhruba ve vrcholném bodě období Kali-Yugy, kdy jsou poměry energií Jin a Jang značně nevyvážené a to způsobuje pokles duchovního sebeuvědomění současného člověka na minimální hodnoty. Starověký Egypťani často směřovali svoji pozornost k tzv. období Zep Tepi (Počátek času), toto období se dá přirovnat k období Zlatého věku, kdy na Zemi ještě vládli Bohové. Některé texty tvrdí, že právě těmito Bohy jsme kdysi byli my – lidé, ale tehdy bylo naše vědomí mnohem více ukotveno v naší duchovní podstatě. Lidstvo tehdy vedlo život v souladu s vesmírnými zákony a žilo v harmonii s naší planetou. Časy se přirozeně a cyklicky střídají a proto i tomuto období přišel konec a kolektivní energie začaly směřovat k Železnému věku, ve kterém se právě nacházíme. Zákonitě i toto období momentálně přechází do závěrečné fáze a energie se začínají vracet zpátky do mnohem větší rovnováhy.

Procházíme momentálně určitým očistným procesem, který po nás lidech vyžaduje, abychom obrátili pozornost do našeho nitra a rozpomněli se na to, kým skutečně jsme. Každá opravdová duchovní nauka učí o tvůrčí podstatě člověka a právě k tomuto poznání a uvědomění vedeme studenty Thovtovy mysterijní školy. Dnes je pro mnohé lidi výzvou uvědomit si tuto svoji podstatu a začít ji opravdu žít v našem „reálném“ světě. Bůh Thovt se v dnešní době stává patronem mnoha lidí, kteří hledají Pravdu. Jeho učení nás inspiruje na naší cestě za poznáním sebe a podporuje nás ve všech krizových momentech našeho duchovního vývoje. Thovt patří mezi lunární božstva a proto na symbolické úrovni nám pomáhá projít nočními krajinami naší duše. Také nás učení tohoto zasvěcence vede k poznání mnohoúrovňovosti našeho vesmíru a ke schopnosti nazírat na opravdovou podstatu věcí.

Thovtova mysterijní škola se skládá ze dvou semestrů. Každý semestr obsahuje 4 celé víkendy výuky (sobota ráno až neděle večer). Nejbližší termín zahájení ročníku je v Březnu 2017 (viz. níže).

Základní témata studia:

 • Mystéria starověkého Egypta a jiných významných kultur
 • Egyptské mýty, jejich esoterický výklad a kontexty s jinými duchovními směry
 • Hermetismus
 • Přehled různých duchovních tradic a jejich esoterní podstata
 • Vysoká Magie a tvůrčí podstata lidské bytosti
 • Praktická vysoká Magie v každodenním životě – Rituály, magická imaginace, práce se záměrem a s pozorností, realizace vlastního potenciálu v naší realitě, ochrany a mnoho dalšího
 • Vypojení z parazitických systému, které mohou každý den ovlivňovat náš život
 • Nalezení individuálního vnitřního průvodce a učitele
 • Lucidní snění a astrální cestování
 • Řízené meditace, očistné a transformační techniky, cvičení
 • Uvedení do bezprostředního kontaktu s vnitřním zdrojem poznání
 • Duševní alchymie a transformace temných energií
 • Průchod transformační krizí osobnosti
 • Zasvěcení do 22 Mystérií boha Thovta
 • Tajemství Tarotu, okultní symbolika a práce se symboly
 • Energetický systém člověka a systémy jeho harmonizace
 • Holistická práce s člověkem (uzdravení na všech úrovních)
 • Zasvěcení do některých systémů Reiki-Do a jejich praktikování (Usui Reiki, Seichem, Ra-Sheeba, Shambhala a další)
 • Kvantové programování
 • Uzemnění a práce se zemskými energiemi
 • A mnoho jiného

Cena:

12 000,- Kč / semestr (možnost platit po částech)

Semestr = 4 víkendy

Dohromady za celý ročník 24 000,- Kč

Místo:

Pohled_pracoviště, Letohradská 16, 170 00 Praha 7 – Letná  (V blízkosti Strossmayerova náměstí, zastávka tram Kamenická)

Termíny:

První semestr:  11.03 – 12.03.2017, 15.04 – 16.04.2017, 13.05 – 14.05.2017, 10.06 – 11.06.2017

Druhý semestr: 09.09 – 10.09.2017, 14.10 – 15.10.2017, 11.11 – 12.11.2017, 09.12 – 10.12.2017

Během prvního fixního termínu je možné se společně domluvit na případných změnách některých termínů.

Rozvrh výuky:

Sobota:   09:00 – 17:00

Neděle:   09:00 – 17:00

 • Je možné si na každý den předem objednat  Raw veganský oběd (polévka, hlavní jídlo, desert). Cena: 200,- Kč/oběd.
 • Je možné si domluvit přespání na matraci přímo ve studiu, kde probíhá výuka. Cena: 100,- Kč/noc

Další informace a doporučení obdržíte v případě přihlášení se na email: info@mysterijni-skola.cz

www.mysterijni-skola.cz

Těšíme se na Vás!

Later Event: March 23
Meditace s Martou Kanno