Back to All Events

Jiří Mazánek - koncert meditační hudby

Hudba pro relaxaci, zklidnění a duchovní rozvoj s léčivými účinky

sitár * arabská loutna * citery * bambusové flétny * indické harmonium

tánpúra * kytara * tibetské mísy * etnické bubny * zpěv, alikvotní zpěv

J i ř í M a z á n e k 

Technickou vyspělostí a mírou hudebního citu se řadí mezi přední interprety české meditační world music.V šestnácti letech ho hluboce inspirovaly možnosti improvizace. 

Od té doby směřuje ke svobodnému vyjádření. Nezbytný pevný základ získal mnohaletým výcvikem,tvůrčí cit tříbil spolu s Karlem Babuljakem a Vlastislavem Matouškem ve skupině Relaxace, umělecky vyspěl pod vedením světového sitáristy Roopa Vermy. Pobyt v jižní Indii ho upevnil v tradičních technikách zpěvu a hře na strunn&y acute; n ástroj tánpúru. 

Sahá až k počátku západní kultury, inspiruje se Indií, Blízkým východem, původní lidovou hudbou. Působí na tělo, srdce i mysl prostřednictvím řady akustických nástrojů z celého světa. Používá bezeslovný i alikvotní zpěv.

Klade důraz na co nejvyšší kvalitu zvukového přednesu.

 Jiří Mazánek se podílí na osobitých hudebních a literárních programech (I. Angelov, A. Strejček, M. Friedl), měl 20 let pořady na ČRo3 Vltava, pravidelně přispívá do časopisu Meduňka , píše recenze pro distributory a vydavatele v ČR a zároveň nabízí zájezdový program Hlas ticha se zajímavými nahrávkami a zasvěceným výkladem. V tom hlouběji pokračuje v seminářích. 

Nalézání sebe hudbou. Podněcuje sebe i druhé k poznávání možností zvuku.

Kdy: 18.6. 18:30 - 20:00

Cena: 250 Kč (platba předem na účet)

Earlier Event: June 18
Gravid jóga
Later Event: June 19
Patanjali yoga