Back to All Events

Fantazie - taneční improviazce - workshop

Workshop s Dubravkou Radonjić skrze tanec a komunikaci. 

Vítán je každý, kdo vnímá a cítí hodnotu tance ve svém životě a kdo miluje hudbu. Kdo vyhledává výzvy a provokace, které nastolují vnitřní progresi a narušují zastaralé předsudky: „Co být má a nemá, co je možné a nemožné“. Pro všechny, kteří se rádi obohacují skrze abstraktní komunikaci, jejíž účel je zastavit prázdné hledaní či odkládaní prožitku na „lepší časy“.

Fantazie je obrovské a často nevyužité pole mysli. Na světě má své místo stejně jako leckdy preferovaná logika. Hladovíme po pokroku, dobrodružství, ale naše mysl, ten skvělý zdroj zůstává mnohdy ohraničena a nevyužita. Její hranice tvoří podmíněnost.

Podmíněnost tím, co si myslíme, že je možné, podmíněnost naivní nadějí. Představujeme si, že nemožného je možné dosáhnout snad jen tvrdou prací a jasnou strategií. Tvrdá práce i strategie mají svou hodnotu, ale nejsou vším.

Fantazie do nás nalívá pocit neohraničenosti, otevírá dveře pro zázraky. Umožňuje ztělesnit a prožít různé stavy. Identity, příběhy, situace tak, abychom si je ve své omezenosti uvědomili jako možné. Fantazie nevede vždy k falešné iluzi, ale dokáže správným směřováním sytit hlad po pokroku a pomáhá uskutečnění potenciálu. 

Předchozí zkušenosti s tancem nejsou potřeba, sebou si vemte pohodlne oblečení.

Kdy: 25.2. 10-13 hod

Cena: 550 Kč (rezervace je platná po uhrazení cele částky na náš účet: 3820585001/5500, do poznamky napište Vaše jméno a "Fantazie").

Vede: Dubravka Radonjić

Later Event: February 26
Patanjali yoga