Back to All Events

13 SVATÝCH NOCÍ A SLUNOVRATOVÁ MEDITACE

Předvánoční se-tkání se sváteční Light-sofií.

Slunovratová meditace, přinášející silnou vlnu energie.

Přiblížení síly, smyslu a významu i krásy 13 svatých vánočních nocí, které začínají Štědrým dnem, kdy v sobě nesou pastýřskou náladu a přenášejí se do nového roku v náladě královské.

13 svatých nocí je požehnaný čas, přinášející příležitost stát se s vědomou intuicí současně pozorovateli i tvůrci svého života. Bývají to neopakovatelné dny, chvíle i zážitky. Vždy jen jednou ročně, ale nekonečně.

Účastníci tohoto setkání budou mít možnost zakoupit si 13 svatovánočních meditací, textů i nahrávek, které každoročně o vánocích probíhají, za poloviční cenu.

Pozn: cena je doporučená. Neměla by být důvodem k odmítnutí, tzn. že můžete přispět méně (pokud vám to finanční situace nedovoluje), nebo můžete přispět více (pokud vám to finanční situace dovoluje).

Kdy: 19.12. 17-18 hod

Cena 200 Kč

Vede: Mgr. Yvetta Ellerová

Na akci je nutno se předem přihlásit, a to nejpozději do Mikuláše, tedy do 6. 12. 2017

V důsledku individuálního přístupu je počet míst omezen. 

Přihlašujte se na e-mailové adrese yvettae@seznam.cz, nebo prostřednictvím webového formuláře na http://zdravi-yve.webnode.cz/, nebo na telefonním čísle 606 689 357, kde Vám ráda sdělím bližší informace.

Místo bude rezervováno uhrazením částky převodem na účet č. 2800941684/2010, VS 19121717, do poznámky uveďte své jméno a Slunovrat.

 

Mgr. Yvetta Ellerová v roce 1991 založila a 21 let řídila waldorfskou mateřskou školu v Ostravě. Po absolvování certifikovaného studia emoční terapie a dalších alternativních oborů z oblasti psychoterapie (EFT, muzikoterapie, aromaterapie, arteterapie, eurytmie, shamballa, reflexní terapie, chiromancie, joga, angelologie, antroposofie aj), pro něž motivací byly především děti i vlastní onemocnění, se začala intenzivně věnovat individuální i skupinové terapii, a pokračovala ve tvůrčích činnostech (skládání hudby, psaní básní, pohádek, zpěv…). Z její praxe a studia u zkušených učitelů-léčitelů i vědců, vzešla metoda Lightsofie, která je syntézou celoživotního poznání.

Earlier Event: December 19
13 SVATÝCH NOCÍ A SLUNOVRATOVÁ MEDITACE
Later Event: December 19
Integrální jóga