Back to All Events

Intenzivní čakra víkend s Nataliou Vásquez


Během dvou dnů budete mít možnost věnovat se do hloubky každému centru zvlášt. Prostředníctvím uvolnění a energetizace, která je potřebná pro vytvoření pocitu vnitřní harmonie a rovnováhy, budete mít možnost hlubokého vnitřního hloubání. Povzbuzující jógové pozice v kombinaci s meditací a diskuzí Vám umožní vidět sám sebe v přítomném okamžiku a to kde je vaše potřeba na cestě k většímu pocitu lásky k sobě. Budete mít také možnost sdílet Vaši zkušenost a učit se od ostatních ve skupině. Je to skvělá příležitost k objevování nových cest bytí a take k setkání s lidmi s podobným zájmem o sebepoznání.

1. den: Já: můj základ, moje emoce, moje sebeúcta

Múladhára

Čakra múladhára je propojená s našími nejrannějšími vztahy, fyzickým vývojem, uzemněním, bezpečím a financemi. Pod jejím vlivem jsou strach a důvěra.

Svadhišthána

Čakra svadhišthána je naším emočním centrem. Vztahuje se k oblasti intimity, sexuality a to jak zpracováváme a nebo popíráme naše emoční zkušenosti. Jak prozkoumáme pocity touhy a viny, objevíme kde v našem emočním životě potřebujeme lásku, uzdravení a rovnováhu.

Manipúra

Čakra Manipúra se vztahuje k smyslu vůle a sebe-hodnoty. Je přímo napojena na naši sebe-úctu a ego a ovlivňuje jak vnímáme sílu v nás i v lidech okolo nás. Toto centrum řídí naše činy a interakci. Týká se pocitu hněvu a studu.

2. den: My: potřeba léčení ve spolupráci s jinými ve světě

Anáhata

Čakra Anáhata je považována za naše lečitelské centrum, jelikož je mostem mezi spodními a horními čakrami. Vztahuje se k našemu vnímání a vyjádřování lásky vůči nám samotným i ostatním. Nerovnováha v jakékoliv jiné čakře přímo ovlivňuje zdraví tok v tomto centru. To je také místem, ze kterého tvoříme harmonii a rovnováhu v našem vnitřním i vnějším světě. V tomto místě čelíme pocitům smutku a lásky.

Višuddhi

Čakra Višuddhi je centrem komunikace a sebe-vyjádření. Vztahuje se k mluvení, které je založeno na našem hlubokém vnitřním poznání pravdy, a tím také propojuje naši schopnost vztahu k ostatním. Se zaměřením k těmto aspektům naší zkušenosti, objevujeme kde je zapotřebí lásky, léčení a rovnováhy, abychom mohli efektivněji komunikovat.

Adžňa

Čakra Adžňa nás propujuje s naší intuicí a schopností vizualizovat a vytvářet ideje v naší mysli. Otevírá brány duchovním oblastem naši existence a má sílu spojit nás s našim nejvýšším záměrem. Zde objevujeme archetypy a to jak řidí naše životy.

Sahasrára

Čakra Sahasrára se vztahuje k našemu spojení s božským a k našemu vztahu se vším živým. Rovnováha v tyhle a všech ostatních čakrách nás přibližuje k našemu vyššímu Já a spojuje nás s našim jedinečným záměrem. Zde se pozornost přelévá z našeho malého ega ke službě všem lidem v naši komunitě i za ní. S rovnováhou ve všech energetických centrech žijeme s hluboce zakořeněnou moudrostí, že jsme všichni propojeni a stejně důležití ve vytváření harmonie a lásky. 

Velký sál

Víkend 23-24.7. 9 - 17 hod.

Cena: 3000 Kč (rezervace je platná po uhrazení 50 % z ceny, tato záloha je nevratná)

Later Event: August 6
Dissove Therapy s Andy Mackem