Back to All Events

Súčasný tanec - tréning tela a mysle

Hlavným zámerom hodín súčasného tanca bude vedomá práca s telom, hľadanie možností jedntolivých časti tela a ich vzťahu k priestoru, času a dynamike pohybu.  

Každú hodinu budeme venovať jednej téme týkajúcej sa tela (centrum tela, chodidlá, chrbtica, horné končatiny...), ktorú budeme rozvíjať pomocou explorácie, tanečných väzieb a tvorivých improvizačných zadaní. Rovnako tak budeme hľadať uvoľnený výraz pohybu vďaka eliminácií nadmerného fyzického a psychického napätia, budeme skloňovať slová ako zmyslové vnímanie, pozornosť, hravosť, plynulosť arisk.

Verím, že naše telo je pre nás bezodnou inšpiráciou pre objavovanie niekedy tých najsubtilnješích, sotva viditeľných pohybov a inokedy naopak dokáže expandovať do obrovských rozmerov. Vieme ho ohýbať, tvarovať, dokonale počúvať a experimentovať s ním a to všetko s vedomím upriameným na prítomný okamžik. Teraz a tu. Moje telo, moja myseľ. Spolu.

Základom pre nás bude individuálna pohybová skúsenosť, ktorú sa budeme snažiť neustále obohacovať o nové príchute, farby, zvuky a tvary.

„Ľudské telo je dnes zaseknuté v nefyzickom užívaní. Niektorí ľudia sa presunú zo školskej lavice rovno do kancelárie a nikdy sa nedozvedia, čím su fyzicky a čo by také poznanie urobilo s ich mentálnym svetom“ (Steve Paxton) 

Stredy 20:00 - 21:30 

Cena: Permanentka 5 lekcí 900 Kč / drop-in 200 Kč

Lektorka : Eva Priečková

Earlier Event: February 3
Mystický tanec s Adel
Later Event: February 4
Jóga a jógová terapie