Back to All Events

Godfrey Devereux - Dynamic yoga workshop

16.10 Inteligence integrace

Tělo, mysl a duše jsou tři frekvence lidské inteligence. Hluboká síla jógové praxe leží ve schopnosti současně integrovat koncepční, somatickou a spirituální inteligenci. Klíčem je citlivost k jednotlivým vjemům generovaných inteligencí našeho těla. Tato lekce propojí fenomén pohybu a klidu pro navození hluboké intimity s naší inteligencí těla a skrze ně můžeme integrovat naši koncepční mysl s vědomím a jeho spiritualitou.

Pranayama světlo vědomí

Dech je mostem mezi dobrovolným a nedobrovolným, mezi vědomým a nevědomým. Tato lekce uvede Pranayamu jako praxihluboké intimity , která spontánně imituje meditativní stav.

Level: pro začáčníky po účasti na sobotním workshopu 

Workshop je veden v angličtině bez překladu do češtiny  

Godrey Devereux

Cena: 15. anebo 16.10 – 1800 CZK / 15&16.10 – 3200 CZK