Back to All Events

Easy yoga

EasyYoga není o jednom stylu, ale o přístupu ke cvičení. Na začátek je dobré postupovat pečlivě a pomaleji, aby si tělo mělo čas zvyknout na nové pohyby a vy měli prostor naučit se vnímat signály, které vám vaše tělo dává.

Věříme v rovnováhu mezi důrazem na správné provedení pozic a přizpůsobení praxe individuálním předpokladům (vaši délku paží nebo poměr končetin k tělu nezmnění sebeslavnější učitel).  

Někdy je příjemné si zacvičit dynamickou sestavu Vinyásy nebo cvičit svobodně vlastním tempem v Ashtanga Mysore stylu. 

Věříme i v užitečnost pomalé praxe s delším setrváním v náročnějších polohách.

Tam kde to má smysl se nebojíme ani odkazů na Pilates a cviky, které mohou pomoci s rozvojem jógové praxe.

Není možné cvičit jógu bez pozornosti věnované dýchání.

Stylů je mnoho, ale jóga je pořád jen jedna. EasyYoga je poznání, trpělivost, výzva i hra.

Úterky 11:30 - 12:30

Malý sál

Cena: 150 Kč / drop-in

Lektorka: Eva Semeráková 

Earlier Event: November 16
Iyengar jóga - kurz pro začátečníky