Back to All Events

Mystická taneční meditace (ženy i muži)

Tato taneční meditace je vhodná pro podvečerní hodiny a zakončení dne. Jejím účelem je oprostit se od minulých dějů a prostřednictvím přítomného okamžiku TADY A TEĎ přivítat

ve svém systému novou, osvěžující energii. Je inspirována Oshovými naukami a programem Mystical Dance TM a zahrnuje dynamické i klidové fáze. Vytřásáme a opouštíme nepotřebné,

tancem přijímáme čirou radost a lásku, stáváme se pozorovatelem, jsme.

Pracujeme individuálně a současně vytváříme skupinovou energii a potenciál, se kterým pracujeme. Součástí hodiny je i závěrečná meditace.

Vhodné pro všechny, kteří jsou na cestě k celistvosti, otevřenosti a expanzi vědomí.

Předchozí zkušenosti s tímto typem tance nejsou potřebné – každý si odnáší to, na co je připraven.

Lektor: Adela Čermáková

Velký sál

Cena: 200 Kč při rezeravci online / 250 Kč bez rezervace