Back to All Events

Mystický tanec čaker (ženy i muži)

Mystický tanec čaker (ženy i muži)

Při mystickém tanci čaker procházíme všech 7 základních čaker – našich energetických center.

Ke každé čakře se vztahuje specifický element, se kterým souvisí další charakteristiky, včetně typu hudby, pohybu, energie, kterou tancem vytváříme.

Prací na všech úrovních roztáčíme energetickou spirálu, centra postupně otevíráme, uvolňujeme se a necháváme vstupovat novou energii.

Pracujeme individuálně a současně vytváříme skupinovou energii a potenciál, se kterým pracujeme. Součástí hodiny je i závěrečná meditace.

Vhodné pro všechny, kteří jsou na cestě k celistvosti, otevřenosti a expanzi vědomí. Předchozí zkušenosti s tímto typem tance nejsou potřebné – každý si odnáší to, na co je připraven.

to, na co je připraven.

Lektor: Adela Čermáková

Velký sál

Cena: 200 Kč při registraci online / 250 Kč bez registrace