Tehotenská jóga - pravidelné lekce
May
29
to Jun 26

Tehotenská jóga - pravidelné lekce

Jedinečné spojení - matka a dítě, od prvních okamžiků, od početí až po porod.. a dále po celý život.

Spojení bezpodmínečné lásky a bezvýhradného přijetí. Těhotenství jako jedinečné a neopakovatelné období v životě ženy. Je třeba se konečně zastavit.. vnímat... zvědomit..naslouchat svému tělu a pocitům..

Ucelený systém Patanjali jógy pro těhotné představuje spojení tradičních ásán k protažení a uvolnění nejen namáhaných partií v tomto specifickém období, pranayamy - dechových cvičení, protože dech je Život a život je Dech..., akupresury, ayurvedy a povědomí o zdravém a vyváženém životním stylu. Nedílnou součástí každé lekce je relaxace, příjemná meditativní hudba, aromaterapie a případné společné sdílení.

Cvičení jógy významně přispívá ke zdárnému a harmonickému průběhu těhotenství a k šťastnému a fyziologickému porodu.

Těším se na vás, milé ženy!

Úterky 17-18 hod. (od 22.5.2018)

Lektor: Jana Nabais Ganito (matka a lektorka Patanjali jógy)

Cena: drop-in 180 Kč / 750 Kč permanentka 5 lekcí

View Event →
SOLIDNÍ A BYTELNÉ ZÁKLADY PRO JÓGOVÉ ZVĚDAVCE
Apr
5
to Apr 26

SOLIDNÍ A BYTELNÉ ZÁKLADY PRO JÓGOVÉ ZVĚDAVCE

Tyto lekce jsou určeny pro úplné začátečníky, věčné začátečníky, i pro pokročilejší praktikující i pro ty,  kteří hledají inspiraci a chtějí jít hlouběji.

Záměrem kurzu je budování a prohlubování kvalitních jógových základů. Na hodinách se tedy budeme zajímat o porozumění a správné provedení asán, ale i o jógu jako psychologicky filozofickou cestu osobního dobrobytí.

Čtvtrky 17:15 - 18:15

Cena: 250 Kč/ drop-in; 1000 Kč / permanentka 5 lekcí

Lektorka: Martina Procházková

MARTI PROCHÁZKOVÁ

K józe se dostala pozorováním svého táty, který každé ráno stál a pořád stojí na hlavě:)
Nějakou dobu se věnovala akvabelám, plavání a hře na piáno.
Od šestnácti psala pro slovenský deník SME, později studovala žurnalistiku a anglickou literaturu a několik let tak strávila v Londýně (UK).
Po příchodě do Prahy v roce 2003 pracovala jako PR manažerka a reklamní textařka v nadnárodních agenturách.
V roce 2009 tento rychlý svět opustila a naplno se začala věnovat lektorování jógy. V roce 2011 založila Prague Spirit Festival, první mezinárodní festival jógy v Čechách.
Od roku 2015 vydává Spirit Life Magazine, časopis věnován jógové komunitě.
Marti vede pravidelné lekce jak veřejné, tak soukromé v Praze.
Ráda cestuje po Čechách a Slovensku, kde sdílí své pochopení jógové cesty na jógových seminářích.
S jógovými nadšenci se vydává na retreaty ( jógové introspektivní pobyty) do matičky Indie, do Himalájí a Nepálu, do egyptského Dahabu, na magické Santorini, uzdravujícího Peru nebo naposledy do karmické Kambodže.
Jógové vzdělání :
Jivamukti Yoga Teacher 300 hours (Omega institute, USA 2009)
Jivamukti Yoga Teacher 800 + hours ( Jivamukti Yoga School NYC, 2014)

 

View Event →
Příběh, který ničí náš svět - přednáška
Feb
23
7:00 PM19:00

Příběh, který ničí náš svět - přednáška

Každá výzva, s níž jsme dnes ve světě konfrontování, je výsledkem působení příběhu, který si vyprávíme a s nímž se ztotožňujeme. Když dokážeme změnit tento příběh, můžeme změnit všechno.

Co přesně to ale znamená?

Nikdo nemůže jen tak vykácet dešťový prales nebo zotročit či vyhladit celý národ bez příběhu, kterému uvěří dostatečné množství lidí, a který něco podobného opodstatňuje. Příběhy představují velké metanarační rámce, v kontextu kterých naše konání - ať je jakékoliv - získává v našich očích smysl.

Pokud se chceme dostat ke kořenům globálních výzev, před kterými dnes stojíme, musíme si začít klást hluboké otázky:

Jaký příběh to vlastně žijeme?

Kým skutečně jsme?

Jakou budoucnost chceme společně tvořit?

Jaký příběh by nám mohl pomoct se do této budoucnosti dostat?

O tom všem si budeme povídat s Vladem Lobotkou, který vystudoval historii na Univerzitě Komenského v Bratislavě a filosofii na California Institute of Integral Studies v San Franciscu. Vlado se zajímá o integrální filosofii, transpersonální a hlubinnou psychologii, paradigmatické posuny a teorie dějin zaměřené na dynamiku vzniku a zániku komplexních civilizací. Je zakladatelem Institutu Gaia, členem mezinárodní iniciativy nextRenaissance a zakládajícím členem iniciativy Za živé univerzity. Napsal knihu Cesta k zjednocenému kosmu, ve volném čase se věnuje překládání knih (Vášeň západní mysli, Kvantové otázky) a permakultuře. V současnosti si na Univerzitě Komenského dělá doktorát, a paralelně na Karlově univerzitě vyučuje kurzy věnované kulturním dějinám a evoluci vědomí.

23.2. od 19 hod.

Cena: dobrovolný příspěvek (doporučený 100 Kč)

View Event →
Devageet - přednáška o sebeléčení, meditaci a transformaci
Dec
22
5:30 PM17:30

Devageet - přednáška o sebeléčení, meditaci a transformaci

22.prosince 2017 v 17:30 Pohled pracoviště, Praha 7

Srdečně vás zveme na setkání se Sw. Devageetem, osobním dentistou Osho, v jehož bezprostřední blízkosti žil 12 let a po jeho odchodu se mnoho let účastnil vedení OSHO mezinárodního meditačního resortu v Indii. V současnosti vede meditační a transformativní retreaty převážně v Řecku.

Poprvé máme možnost přivítat Devageeta v Praze. Představí nám sebeléčivý a sebetransformativní meditační proces, který vyvinul na základě instrukcí od Osho, a kterého se v současnosti účastní lidé z celého světa. Devageet nám přiblíží Transomatic Starlight Colour Dialogue - techniku pro rozpomenutí se a léčení dávných zranění (nejen ze současného lidského života), která nám brání v rozvinutí našeho nekonečného potenciálu.
Mimo jiné bude mluvit i o své dlouholeté zkušenosti v roli osobního zubního lékaře Osho, o dentálních schůzkách a práci s Osho na jeho vlastním probuzení, o lásce a o vědomí. Podělí se s námi i o své zkušenosti s meditací, kterou praktikuje přes 50 let.

Více o metodě Transomatic Starlight Colour Dialogue a procesu sebe-léčení/transformace se můžete dozvědět v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=rAZ5t_G8uVM

Osho si jednu noc Devageeta zavolal k sobě a řekl mu:
"Devageete, najdeš způsob, jakým lidé odhalí vzpomínky uložené v jejich tělech a zubech. Zuby každého člověka obsahují nejstarší vzpomínky z úplného začátku evoluce. Odhalení těchto vzpomínek bude mít dva účinky: a) bude to léčit tělo-mysl uvolněním starých zranění a b) vzpomínky jasně ukáží, že naše vědomí existovalo v mnoha formách, zažilo mnoho životů a není omezeno časem ani prostorem. Evoluce není biologický proces, jak to myslel Darwin, ale pravá evoluce je evoluce vědomí, které má zkušenosti s mnoha těly ... " (Osho, Akašický přenos)


Devageet vystudoval dentální chirurgii v Edinburgu a vedl svou praxi v Anglii a v Austrálii až do svých 36 let. Hledání vnitřní pravdy a smyslu života ho vedlo mnoha směry. Studoval umění, psychologii Freuda, Junga, Adlera a jiných; filosofii i náboženství východu a západu, praktikoval hladovění a běhání. Po letech však zjistil, že používáním těchto metod se stal informovaným, ale ne transformovaným.

V roce 1976 se setkal s Osho a ihned vědel, že nalezl svého duchovního mistra. Odešel do Indie, dostal nové jméno, nový život. Objevoval sebe, učil se meditaci. Nadcházejících 20 let žil a pracoval v Osho komunitě, ve které zastával různé funkce. 
Po dobu posledních 12 let, než Osho opustil tělo, měl Devageet čest být jeho osobním dentálním chirurgem. Zatímco se staral o jeho zuby, Osho - mistr v zubařském křesle - operoval na svém zubaři. 

Osho nadiktoval Devageetovi několik knih, které byli později publikovány. Patří mezi ně ”Záblesky zlatého dětství - Úžasné dětství osvíceného rebela.” nebo “Books I have loved”. 
Vyzval také Devageeta k sepsání jeho dvou vlastních knih: “První Buddha v zubařském křesle: zábavné anekdoty jeho osobního zubaře” a “Subjektivní pohled na život s Osho”.

Od roku 1993 vede intenzivní skupinové procesy po celém světě (Indie, Mexiko, USA, Švédsko, Itálie, Anglie, Německo, Ukrajina), pracuje individuálně a učí metody, které na základě Osho transmise vyvinul. 

Přednáška začíná v 17:30. Příchod a registrace je od 17:00.
Přednáška se koná v Pohled pracoviště, Prague 7. 

Na přednášku je potřeba se registrovat zde. Kapacita míst je omezená

http://www.oshopraha.cz/events/devageet-prednaska-22/

Vstupné je dobrovolné. Přednáška bude s překladem do češtiny.

Další přednáška se koná 27.12. od 18:30 v tom samém prostoru. Příchod a registrace v 18:00. Je možné si rezervovat místo na všechny přednášky.

------------------------------------------------------------------------------------------

Devageet - info talk about self-healing, meditation and self-transformation

December 22th, 2017 at 5:30pm Pohled pracoviště, Prague 7

We warmly invite you to meet Sw. Devageet, the personal dental surgeon of Osho, who lived in his immediate vicinity for 12 years, and after Osho left body, for many years he took part in the leadership of OSHO International Meditation Resort in India. Now, he leads meditation and self-transformational retreats mainly in Greece.

For the first time we have opportunity to welcome Devageet in Prague. He will introduce self-healing and self-transformative mediation process which came from OSHO instructions and which attends people from all over the world. Devageet will bring us closer to Transomatic Starlight Color Dialogue - a technique for remembering and healing ancient wounds (not just in our present life) that prevent us from fulfilling our infinite potential.
He will also talk about his many years of experience as a personal dentist of Osho meantime the master in dental chair operated on his dentist. He will share with us his experience of awakening, love and meditation, which he has been practicing for over 50 years.

More about the Transomatic Starlight Color Dialogue and the self-healing / transformation process can be found in this video: https://www.youtube.com/watch?v=rAZ5t_G8uVM

Osho, one night, called Devageet to himself and said to him:
"You will find a way, Devageet, for people to release memories held in their body and their teeth. Each person's teeth contain the ancient- most memories going back to the beginning of evolution. Revealing these memories will have two effects: a) it will heal the body-mind by releasing old wounds, b) the memories clearly show that your consciousness has existed in many forms, has experienced many lives, and is not limited by time or space. Evolution is not as Darwin thought, a biological process, but true evolution is the evolution of consciousness from having experienced lives in many bodies..." (Osho, Akashic Transmission.)


Devageet originally trained in dental surgery in Edinburgh, Devageet was a family man practising his profession, dentistry in England and in Australia until his mid-thirties. Searching for the inner truth and meaning of life led him in many ways. He studied art, psychology of Freud, Jung, Adler and others; philosophy and religion of the East and West, practiced fasting and running. After years, however, he found that busing these methods he became informed, but not transformed.
In 1976 he met Osho and immediately knew he had found his spiritual master. He went to India, was given new name, a new life. He discovered himself, he learned meditation. For the next 20 years he lived and worked in the Osho community in which he held various positions. For 12 years before Osho left his body, Devageet had the honor of being his personal dental surgeon. While taking care of his teeth, Osho - the master in the dental chair - was operating on his dentist.
Osho dictated to Devageet several books that were later published. These include "The Glimpses of the Golden Childhood - The Amazing Childhood of an Enlightened Rebel" or "Books I Have Loved". He also called Devageet to write his two own books: "The First Buddha in the Dental Chair: Amusing Anecdotes of His Personal Dentist" and "A Subjective Account of My Life With Osho".
Since 1993, he has been working intensively around the world (India, Mexico, USA, Sweden, Italy, England, Germany, Ukraine), working individually and teaching the methods he has developed based on Osho transmission.

The lecture starts at 17:30. Arrival and registration is from 17:00.
The talk will be in the Pohled pracoviště, Prague 7r. Registration for the event here

http://www.oshopraha.cz/events/devageet-talk-eng-22/

Admission is voluntary. The lecture will be translated into Czech.

Another event will be on 27.12 at 18:30. Come 30min. before. It is possible to reserve place for both events.

View Event →
Human Design - přednáška
Nov
22
6:30 PM18:30

Human Design - přednáška

Zveme na přednášku o systému Human Design, který mapuje naše vědomé i podvědomé úrovně a vzorce chování. 

"Nejde o žádnou techniku ani cvičení, nejedná se o nic spirituálně morálního. Je to znalost popisující mechaniku vašeho vnitřního nastavení, která radí podle čeho a jak se v životě rozhodovat. Je to cesta k vnitřní autoritě."

Síla o objem kolektivních vzorců, které nás všechny ovlivňují a podmiňují jsou vytrvalé a náročné.

Pojďte zjistit, kde a jak vznikají naše zacyklená podmínění a jak z nich lze vylézt ven! Pojďte se dozvědět více o HUMAN DESIGNU, který je známý po celém světě již přes třicet let a je podprahově revoluční tím, že nás přivádí k naší jedinečnosti a naší vlastní autoritě, potažmo našemu mistrovství!

"Nemohu snadno uchopit cestu, která je pro mě ta správná. Nedokážu snadno rozlišit, co patří jenom mě a co nevědomě přebírám z okolí, co mě čím dál tím víc tvaruje a odvádí z mojí cesty.
Nedokážu v tom všem snadno a přirozeně být, aniž bych na sebe neměl nezdravé nároky, jak se chovat a co na sobě napravit, abych se cítil lépe. Nejde mi se ne-identifikovat se svou myslí, když ji nemám rád a zároveň veřím v to, co si o sobě myslím..."

kdy: 22.11. 18:30 - 20:30

Cena: 200 Kč

Přednáší: Dúbravka Radonjić

Human Design je vysoce precizní sebepoznávací systém, je syntézou pokročilých novodobých věd jako jsou genetika, kvantová fyzika, biochemie, systém nervové výživy a starodávných věd jako jsou západní a východní astrologie, hinduistický systém čaker, kabala a I-ťing -Kniha proměn, které lidstvo zásadně ovlivnily.

Human design je zcela exaktní, dokáže precizně definovat, rozebrat a uchopit vaši podstatu, směrovat ji tam, kde je to správné, ať se to týká jakékoliv oblasti vašeho života.

Nejde o žádnou techniku ani cvičení, nejedná se o nic spirituálně morálního. Je to znalost popisující mechaniku vašeho vniotřního nastavení, která radí podle čeho a jak se v životě rozhodovat. Je to cesta k vnitřní autoritě.

Doslova mapuje všechny vaše vědomé a nevědomé části, váš genetický otisk a vrozené dispozice. Vysvětluje vám, jak funguje vaše unikátní vnitřní vedení, kde jste zranitelní a co je ve vás stabilní, a tudíž se o to vždy můžeme opřít.

Human Design se zajímá o jedinečnost každého člověka a způsob, jak tuto jedinečnost posílit a osvobodit ji od podmínění, které přebírá od svého okolí již od momentu narození a nánosu kolektivních vzorců, které nevědomě přebírá dodnes. Tento systém nám může ukázat, proč se chováme tak, jak se chováme a proč děláme to, co děláme. Hlavně nám může sdělit, co dělat, abychom mohli co nejpřirozeněji vyjádřit vlastní potenciál

Chystaná přednáška představí sytém Human Design zájemcům, kteří se chtějí přiblížit své vnitřní autoritě a souladu s ní.

DUBRAVKA RADONJIC’, profesionální Human Design Analytik

S Human Designem jsem se potkala v roce 2007 a od té doby ho studuji, procházím vlastním procesem a experimentuji s rozhodováním se podle svojí strategie a autority. Dnes jsem profesionální Human Design Analytik.

Moji učitelé z oblasti Human Designu byli a jsou: Ra Uru Hu (člověk, který před třiceti lety uskutečnil Human Design), Alokanand Diaz Your Own Authority), Genoa Bliven (Human Design America).

Podle HD mechaniky jsem Intuitivní-šokující Generátor, který prochází cykly zrání skrze pokusy a omyly, zkoumá to, co funguje a nefunguje, vyvíjí pevnou základnu, vlastní autoritu, o kterou se může opřít. Jsem tady, abych se realizovala skrze vztahy a uvedla v pohyb “spirit” těch, se kterými se hlouběji potkám. Posílila je, aby nejdříve následovali sami sebe a nebyli závíslí na jiné autoritě, než je jejich vlastní.

wwww.humandesign.one

View Event →
Core Energetics - skupina osobního rozvoje
Oct
12
7:00 PM19:00

Core Energetics - skupina osobního rozvoje

Srdečně vás zveme na nový běh skupiny osobního rozvoje Core Energetics v Praze.

Skupině předchází 1 denní INTRO workshop.


PROGRAM
Skupina osobního rozvoje Vám nabízí hlubší systematickou práci s vašim tělem, emocemi a myslí.
Pravidelná setkání a podpora skupiny Vám pomůže nastolit rytmus a posílit vazbu s Vaší osobní praxí.
Energie skupiny Vás povede na okraj zažitých hranic a poskytne příležitost je překonávat. 
To vše na úrovni těla, energie a vědomí.
Těšíme se!

LEKTOR
Martin Nykodym - je Core Energetics terapeut se soukromou praxí v Brně a Praze. Absolventem 4 letého výcviku Core Energetics v Holandsku (NICE). Jako asistent 2 roky spolupracoval s Jiřím Králem při vedení Brněnské pravidelné seberozvojové skupiny "Esence". Momentálně spoluprcuje se zahraničním institutem Core Energetics v Polsku, kde asistuje již druhým rokem v profesionálním výcviku. Pořadatel mezinárodních Core Energetics workshopů v České Republice.

ASISTENTI
Radomír Piňos - je studentem čtvrtého ročníku profesionálního výcviku Core Energetics. Dále již dlouhodobě pracuje jako kouč a lektor výcviku NLP COACHING, který sám vytvořil a opakovaně vedl. http://www.lf-vision.cz/

Petr Ekl - je studentem třetího ročníku profesionálního výcviku Core Energetics. Dále terapeut Aquahealingu a masér s praxí v Praze. http://aquahealing.org/

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
* Místo konání: POHLED_pracoviště, Letohradská 16, Praha 7 - Letná 
> V blízkosti Strossmayerova náměstí, tram. Kamenická
http://www.pohledpracoviste.com/
* První setkání: 12.10.2017 19:00 – 21:00
* Další setkání: vždy ve čtvrtky ve stejný čas.
(přesná data budou určena na prvním setkání)
* Počet setkání: 14
* Max. počet účastníků: 18
* Cena: 10500kč
* Sleva: 3000kč - kdo potřebuje (dotazovat na mail)
* Přihlášky a informace:
> mail: core.energetics.prague@gmail.com
> tel: Martin Nykodym | 777 935 933

O METODĚ CORE ENERGETCS:
Core Energetics bylo vyvinuto Dr. Johnem Pierrakosem. John byl studentem Wilhelma Reicha a spoluzakladatelem body-psychoterapeutického směru Bioenergetics s Alexandrem Lowenem. Později vyvinul Core Energetics, kde integroval transpersonální koncepty spirituálního modelu známého jako Pathwork, sérii lekcí Evy Broch, s body-psychoterapeutickými technikami z Bioenergetiky. Pierrakos cítil, že spirituální dimenze byla významným a chybějícím komponentem body-psychoterapeutických přístupů a často nazýval Core Energetics „evolučním“ modelem a ne „pouze“ body-psychoterapeutickým přístupem. 

Core Energetics má tři základní teze: Lidská bytost je psycho-somatická jednotka. Zdroj skutečného léčení je uvnitř. Celá existence vytváří jednotu, která směřuje ke kreativní evoluci, jak celku, tak jeho nekonečných součástí. (Pierrakos, 1987)

V Core Energetics nahlížíme na lidskou bytost z celistvé perspektivy. Tělesné, emocionální, mentální a spirituální uvědomění je integrováno do jednoho celku a jednotlivé úrovně se navzájem ovlivňují. Z perspektivy fyzické úrovně ukládáme všechny naše mentální vzorce, představy a přesvědčení o nás a o světě, naše emocionální zkušenosti a traumata, pohybové a dechové návyky, stejně jako různé strategie přežití, které jsme se naučili a rozvinuli během dětství a dospívání, v našem fyzickém těle.

Můžeme říci, že každá idea nebo zkušenost v našem životě, se svým vlastním emocionálním zabarvením a účelem, nachází konkrétní vyjádření v našem těle. A opačně, způsob jakým držíme tělo, jak dýcháme, jak se hýbeme a vztahujeme se k světu, ovlivňuje naši psychiku. Cílem není pouze najít uzdravení z našich historických emocionálních zranění, ale take podpořit náš nejvyšší potenciál a vyjádřit naše esenciální kvality ve světě. 
(USABP, http://usabp.org/core-energetics)

PODMÍNKY ÚČASTI
Skupina je otevřená všem kdo má zájem a navyžaduje žádné předchozí zkušenosti.
Zkušenost z tělesně orientovaných workshopů, skupin či individuálních sezení je výhodou.
Je-li pro vás kurz momentálně vhodný určí lektor.
Je na vaší zodpovědnosti upozornit lektora před začátkem kurzu, trpíte-li nějakou závažnější nemocí, fyzickými indispozicemi, či berete-li medikamenty. 

KONTAKT
Martin Nykodym – 777935933
core.energetics.prague@gmail.com
http://www.pohledpracoviste.com/

LINKS
Core Energetics Holland: http://www.coreenergetics.nl/en/nice-en/
Core Energetics Poland: http://www.coreenergeticspolska.com/en/
Jiří Král: http://www.jiri-kral.cz/
INTRO WS: https://www.facebook.com/events/152320702009914/?fref

View Event →
Hunger for Ecstasy - Alchymistická cesta tance pro ženy se Zolou Dubnikovou
Aug
2
to Aug 4

Hunger for Ecstasy - Alchymistická cesta tance pro ženy se Zolou Dubnikovou


Tanec je skrytým jazykem duše – Martha Graham

V dnešních dobách, kdy mnoho žen v sobě probouzí vlastní sílu, cítíme narůstající potřebu tenhle pohyb v sobě, ve svých tělech uchopit a podpořit. Holistický jazyk tance, který vyvinula Zola Dubnikova nabízí jasnou cestu k této vnitřní alchymii a sytí určité voláni po extázi v našich duších pomocí tance, v kterém je propojena duše se srdcem, pomocí léčivého pohybu, rituálů a všemi možnými způsoby umění, které jsou blízké ženské duši. 
Cesta Tance, v které se prolínají současná věda o tělesnosti, energetika pohybu, dech, rituál a cvičení mystických tanců východních krajin přelitých časem a světy. Kombinujeme v ní niterní cvičení, silné pohybové frekvence a inovativní posvátné pohyby. Vydáme se na cestu k otevření našeho Srdce, spojení s našim Lůnem, se Zemí a našim Hlasem/Dechem. Uvolníme zastavené energie a posilníme vnitřní Sílu. Tato mocná pohybová cvičení otevřou naše těla a srdce k větší jemnosti, vznešenosti a síle našeho potenciálu.

Celý tento léčivý zážitek otvírá Srdce, uvolňuje Lůno, posiluje střed, kořeny a nohy a hýbe Duší. Transový pohyb uvolní a nechá z našeho těla odejít vše, co už nechce být zadržováno; utvoříme cestu vnitřní jemnosti a síle; budeme naslouchat vnitřnímu hlasu; vydáme se spolu na cestu k posílení vnitřního potenciálu a uvolnění těla do hlubší svobody. Naučíme se základní pohyby unikátního „holistického jazyka tance“, který Zola vyvinula. Splynutím nadpozemských melodií a hlubokých transových rytmů, mystických starodávných a soudobých budeme putovat časem a světy v jednom silném nezapomenutelném zážitku pro Tělo i Duši.

Cena intenzivního prožitkového semináře: 

300 € 

Kde: Pohled Pracoviště, Letohradská 16, Praha

http://www.pohledpracoviste.com/#/new-pageygbxfg/

Počet míst ve skupině je omezen kapacitou a intimitou prostoru. Svoje místo si proto prosím rezervujte s dostatečným předstihem na emailu:

laloba.skupina@gmail.com


ZOLA DUBNIKOVA: 
Zola Dubnikova (USA/IZRAEL) propojuje posvátny tanec, pohybovou medicínu, současný tanec, mistrovské formy, somatické vědomí a rituál v unikátním přístupu, který nazvala „Holistic Dance Language“. Její bohaté zkušenosti, ve kterých se spájí oddanost k hledání samé podstaty tance, jako extatické a spirituální zkušenosti, daly vzniknout jedinečnému stylu učení a vystupování, které v sobě obsahuje formu i ducha. Ten přináší starodávný taneční rituál a léčivé pohyby z celkového pohledu, aby se staly průvodcem dalším lidem při hledání jejich dosud nedotčených možností a schopností. Zola se svými workshopy a semináři, cestuje po celém světě, vystupuje a provází zážitky. Také nabízí možnost hlubšího ponoru do jejího učení (ve formě jedno až dvou měsíčních intenzivních workshopů, například v Indii - Goa) pro všechny, kteří mají zájem udělat z tohoto umění součást svého způsobu života.
Pro více informací: www.zoladubnikova.com
fb: holistic dance training

 

View Event →
Od podmínění stresem k jeho potenciálu a moudrosti ( Human Design & Dance)
May
26
to May 27

Od podmínění stresem k jeho potenciálu a moudrosti ( Human Design & Dance)

Od podmínění stresem k jeho potenciálu a moudrosti.


Záměrem semináře je lépe pochopit náš stres. Odhalit, které konkretní iluze, kterým věříme, v nás vytvářejí stres a frustraci.

Jsou to právě iluze, se kterými se zcela identifikujeme a jsme natolik spojení, že je bereme jako součást našeho charakteru, temperamentu a osudu. Uznáváme je jako vlastní kvality, i když nám nepatří, nebo ještě hůř nemilujeme a bojujeme s tou částí v nás, kterou vlastně vůbec nejsme. 
Na falešných představách o sobě, kterým věříme, můžeme pak frčet celý život jako na dobré droze, že nás ani nemusí napadnout, že to možná může být zcela jinak.

Pojďme identifikovat ty iluze, kterými si myslíme, že jsme. Jsou to ta místa, která v nás produkují stres.

Dozvíte se, kde všude vznikají mentální i fyzické tlaky a jak se projevují. 
Co nás stres učí. Jak se s konkrétním napětím vypořádat, jak pustit iluzi, která ho tvoří.

Seminář obnáší úvodní přednášku o Human Designu systému a o tom, kde a co všechno spouští tlak a napětí v našem systému. Každý z účastníků dostane stručný a výstižný výklad svého designu, aby rozuměl, co v jeho systému vytváří stres a jakých iluzí se nevědomě drží. Každý z nás bude mít jiný typ podmínění, jiné životní výzvy, které ho na jednu stranu stresují, ale na druhou stranu ponoukají k vývoji.

Následovat bude praktická část uvolňování stresu skrze TANEC. Jemně přetavíme to, co je zbytečné na to, co je v nás vitální a pravdivé. Skrze tanec necháme rozproudit energii, která stagnuje, opustíme iluze, které blokují energii v našem systému. Uvolníme to, co tlačí a je navíc, abychom rozšířily prostor pro to, co nás naplňuje.

Program:
Páatek večer (19:00 - 21:00) - přednáška Human Designu
Sobota (10:00 - 12:30/pauza na oběd/13:30-15:00) tanec
Cena: 1.500 Kč
Závazná přihláška: do 21. 4. 2017 (Rezervace je platná po uhrazení celé častky 1500 Kč na účet 3820585001/5500)

Lektorka: Dubravka Radonjic

 

 

View Event →
Instruktor jógy - certifikovaný kurz MŠMT
Oct
22
to Oct 23

Instruktor jógy - certifikovaný kurz MŠMT

Tento kurz je určen těm, kteří by se rádi stali profesionálními cvičiteli jógy, nebo si chtěli rozšířit své vědomosti o precizní rozpracování ásan a přípravných cviků na základě anatomických předpokladů k pohybu.

Ve výuce využívám znalosti pohybového konceptu Spiraldynamik, který vychází z anatomických znalostí a zabývá se pohybem jak z prevetivní stránky tak i terapeutické.$
Naše tělo se pohybuje trojrozměrně a je tvarováno řadou pohybových stereotypů, které nám buď prospívají nebo škodí. Jóga ve spojení se Spiraldynamik umí navodit pohyb tak, aby byl co nejšetrnější vytvářel v páteři a kloubech dostatek prostoru a tím šetrně zvyšoval flexibilitu a pružnost tkání, která nám udrží tělo zdravé do vysokého věku. V neposlední řadě má vliv i estetický, protože vylepšuje držení těla od palce u nohy až po temeno hlavy, aktivně koriguje postavení páteře, klenbu nohy, vyrovná nohy do O nebo do X, postavení lopatek, ramen atd...

Jóga však není jen tělesné cvičení, je to životní styl, který má blahodárný vliv na naši psychiku, vnitřní orgány a centrální nervový systém. Naše tělo je jeden celek, kde se veškeré funkce vzájemně prolínají a ovlivňují se. Toto procítění a pochopení bude součástí našeho výcviku.

Vyučovat vás budou:

Bea Merksbauerová - fyzioterapeutka, učitelka jógy 1. třídy, certifikovaná terapeutka pohybového konceptu Spiraldynamik - level advanced, certifikovaná terapeutka kraniosakrální biodynamiky (tříletý výcvik). Jógou se zabývám téměř 40 let.

MUDr. David Frej - lékař, věnuje se přírodní medicíně, vycházející z ayurvédy. Má výborné výsledky zvláště v prevenci a léčbě civilizačních nemocí.


PhDr. Zuzana Peterová - psychoterapeutka a spisovatelka, věnuje se především terapii traumatu a onkopsychologii.

Martina Delišová - herečka, vyučuje práci s hlasem, hlasovým projevem a dechem, která je důležitá pro všechny, kteří se věnují jakékoliv výuce.

Cena ročního výcviku: 23 000,-

Místo konání: Pohled pracoviště, Letohradská 16, Praha 7 (v místě je možné přespat) 

Začínáme 22.10. 2016

Na základě absolvování tohoto kurzu získáte živnostenské oprávnění k provozování instruktorské činnosti.

Pokud vás náplň kurzu zaujala, podívejte se na mé stránky, kde najdete více informací a můžete se přihlásit nebo mi neváhejte zavolat.

Těším se na vaši účast

Bea Merksbauerová 

bea.joga@seznam.cz
774 083 844

www.fyzioterapie-dynamik.cz

View Event →