Sanskrt pro začátečníky

Sanskrt, nejstarší zachovaný indoevropský jazyk. Jazyk starodávných vzdělanců, základů vědních disciplin i duchovních nauk. Libozvučný, srdci milý, jazyk bohů se nazývá.

V začátečním kurzu se naučíme indické písmo Dévanagarí a probereme základní sanskrtské gramatické tvary. Zaměříme se přitom na základní pomůcky, které nám mohou být nápomocné, abychom si s textem poradili a dokázali mu porozumět.

Lektor: Gabriela Juhásová

Kurz 10 lekcí 2500 Kč

možnost individuálních lekcí 

Začátek nového kurzu: říjen 2017

Info a příhlášky mailem: pohledpracoviste@gmail.com

 

Sanskrt pro učitele jógy

Záměrem “jóginského” kurzu sanskrtu je naučit se správnou výslovnost a český přepis termínů používaných v józe, naučit se číst indické písmo dévanágarí a to vše na pozadí veršů z jóga súter, bhagavadgíty, manter a dalších indických skvostů.

Naučíme se čist, psát a krásně vyslovovat, nahlédneme pod roušku sanskrtské gramatiky a obohatíme svého ducha o nejednu nehynoucí duchovní pravdu, kterou nám odkázali ršijové dávnověku.

Kurz je vhodný i pro ne-jóginy, kteří se chtějí s jazykem seznámit. Po skončení kurzu je možné ve studiu pokračovat.

V tomto kurzu není třeba učebnice, všechny materiály Vám budou dány.

Začátek kurzu říjen 2017

Cena: 1800 Kč / 6 lekcí

Kdy: čas upřesníme dle možností  zájemců

Počet míst omezen!

Závazné přihlášky posílejte emailem na: pohledpracoviste@gmail.com

 

HUMAN DESIGN CONSULTING

Human design patří mezi nejpreciznější sebepoznávací a koučovací systémy.
Je exaktní a logický, umožňuje přímou introspekci, uvědomění vlastních potenciálů a limitů, a možnou práci s nimi.

Tento systém umožňuje rozebrat a uchopit lidskou podstatu, jak zevnitř, tak i zvnějšku a nasměrovat nás tam, kam je to správné s ohledem na jedinečnost osobního typu. Je možné jej chápat jako cestu k osobnímu mistrovství.

Human Design není o víře, není to nic spirituálního ani morálního, je to čistá mechanika. Je to věda o rozlišování. Mapuje náš prvotní otisk, který má zcela jedinečný potenciál. Pro každého člověka je přirozené něco jiného. To, co je přirozené pro mě, nemusí být přirozené pro tebe. Každému je od narození dáno, podle čeho se má v životě rozhodovat, kde má svojí vnitřní autoritu a jakou strategii má následovat, tak aby nežil život falešných identifikací, chybných strategií a mrhání vlastním potenciálem. Aby žil ve svém bytostném já.

Human Design vizuálním a logickým způsobem do detailu popisuje mechaniku naší mysli, potažmo naší osobnosti a našeho těla. Doslova mapuje všechny naše
vědomé a nevědomé části, náš genetický otisk a vrozené dispozice. Vysvětluje nám, jak funguje naše unikátní vnitřní vedení, kde jsme zranitelní a co je v nás stabilní, oč se můžeme v různých sférách vlastního života opřít.

Existuje bezpočet kombinací a variací, které zachycují náš vnitřní energetický tok. Každá mapa je zcela jedinečná a je určena jak momentem našeho narození, tak dobou odpovídající přibližně třem měsícům před naším narozením, kdy je vyvinuta fyzická část mozku.

Tento výpočet je založen na vědě o neutrinu. Neutrina jsou malé částice, které mají hmotu a nesou informace, určující charakter osobního otisku.

Human Design se zajímá o naši jedinečnost a způsob, jak tuto jedinečnost posílit a osvobodit ji od podmínění, které přebíráme od svého okolí již od momentu narození a nánosu kolektivních vzorců, které nevědomě přebíráme. Tento systém nám může ukázat, proč se chováme tak, jak se chováme a proč děláme to, co děláme. Současně nám může sdělit, co dělat, abychom mohli co nejpřirozeněji vyjádřit vlastní potenciál a vyvarovat se existenciálních chyb, jejich fixování a repetice.

Human Design je syntézou pokročilých novodobých věd jako je genetika, kvantová fyzika, biochemie, systém nervové výživy a starodávných věd jako jsou západní a východní astrologie, hinduistický systém čaker, kabala a I-ťing (Kniha proměn), se zásadním formativním vlivem na velké světové kultury.

FORMY HUMAN DESIGN CONSULTINGU:

A) Individuální výklad

– jak a podle čeho se rozhodovat, kde a v čem je Vaše osobní autorita a jaka je její strategie v životě?
– jak funguje mechanika Vašeho těla a Vaší mysli, jak funguje jejich vzájemná spolupráce a ovlivňování?
– kde jsou Vaše silné stránky, jak s nimi nakládat a zdravě je uskutečňovat v praxi?
– co Vás podmiňuje, kde jste zranitelní a co dělat s konkrétní energií, kterou přebíráte od okolí?
– jak udržet zdravé nastavení Vašeho fyzického těla a čemu se vyvarovat aby se v něm nehromadil stres a nevytvářela nerovnováha?
– psychologie Vaší osobnosti a její potenciál
– osvobození osobnosti od kolektivního způsobu přemýšlení, posíleni Vaší osobní jedinečnosti
– jak vytvořit láskyplný a zdravý vztah k vlastní mysli a nežít v iluzích a falešných projekcích?
– praktické rady do života vycházející z Vaší konkretní mapy, týkající se zdraví, práce, partnerství, bydlení, osobního rozvoje

Konzultaci předchází opravdu důkladná příprava a analýza.

Výklad probíhá osobně na dohodnuté schůzce či skrze Skype s následným obdržením nahrávky, v češtině či angličtině. Předchází jí poskytnutí data a místa narození analytičce.

Cena za 90-120 minut = 3200 Kč / 2500 Kč (výklad pro dítě či cena pro studenty / ženy na mateřské / seniorský důchod)

 

B) Partnerský výklad

Partnerský výklad slouží k k lepšímu vzájemnému pochopení a propojení mezi partneryve vztahu.

– dozvíte se, s jakými potenciály a limity do vztahu vstupujete, a jak v něm pracují
– kde se navzájem ovlivňujete, posilujete nebo omezujete
– co sdílíte
– v čem se doplňujete a jak s tím pracovat
– jak jsi zachovat svoji individualitu ve vztahu

– jak vzájemně posílit a prohloubit intimitu
– jak spolupracovat pokud jde o pracovní vztah

Konzultaci předchází opravdu důkladná příprava a analýza.

Výklad probíhá osobně na dohodnuté schůzce či skrze Skype s následným obdržením nahrávky, v češtině či angličtině. Předchází jí poskytnutí data a místa narození analytičce.

Doporučuje se, aby partneři absolvovali nejprve individuální výklad, ale není to podmínkou.

Cena za 90 minut = 4000 Kč

 

Konzultant: Dubravka Radonjić - CERTIFIKOVANÝ HUMAN DESIGN ANALYTIK

rezervace: pohledpracoviste@gmail.com

 

Thovtova mysterijní škola 

Tradice mysterijních škol sahá až do dávných časů starověkého Egypta a jedním z jejich hlavních účelů bylo za jakoukoliv cenu zachovávat posvátné a celistvé učení o našem vesmíru a o přírodních a duchovních zákonech, které v něm fungují. Tyto znalosti se z generace na generaci předávaly vhodným adeptům, kteří následně vnášeli vyšší řád a rovnováhu do všech oblastí fungování lidské společnosti. Tyto adepti byli zasvěceni do velkých mystérií (tajemství) našeho vesmíru a absolutně si uvědomovali tvůrčí podstatu lidské bytosti a veškerou odpovědnost, která z toho plyne. Nejednalo se o žádné dogmatické učení, na které jsme zvyklí u náboženství v dnešní době, ale jednalo se o učení, které vycházelo z bezprostředního přímého poznání základních principů fungování našeho vesmíru. Věda a procesy duchovního poznávání byly v té době ještě v rovnováze a doplňovaly se navzájem stejně, jako mužská energie doplňuje energii ženskou, z čehož vzniká harmonie potřebná pro pochopení podstaty našeho Bytí.

V naší novodobé mysterijní škole ctíme tradice a ducha starověkých mysterijních škol a zároveň do našeho učení vnášíme aktuální a nejnovější znalosti z oblasti duchovního poznání. Zároveň s radostí poznáváme, že znalosti nového a strého světa se potkávají v harmonii, protože věčná podstata naší existence zůstává stále neměnná. Mysterijní školy starověkého Egypta jsou pro nás inspirací a jsme vděčný, že na jejich učení a filosofii můžeme v dnešní době navazovat.

Existuje pouze jediná Pravda a na energetické rovině pouze jediná cesta k ní, která se projevuje v mnoha podobách. Na našich kurzech Vám pomůžeme najít Váš vnitřní zdroj poznání, který Vás již dále povede Vaší naprosto jedinečnou cestou. Předáme Vám vědění, které Vám pomůže si rozpomenou na to, kým jste a kam jdete. Můžeme vám pouze posvítit našim plamenem Lásky na vaši individuální cestu, která je u všech lidí jiná a přeci tak stejná. Je to cesta, kterou prošla většina duchovních učitelů na naší Zemi. Je to cesta Lásky, Pravdy a Svobody. 

Vyučuje: Denis Cevan, www.mysterijniskola.cz