Jóga pro děti pokročilí

Jóga pro děti  začátečníci                                                                                       

Lekce tradiční jógy určené zejména dětem, které už se dříve s jógou seznámily hravou formou a chtějí dále prohlubovat své dovednosti a znalosti. Prostřednictvím ásán, pránájamy, muder a relaxace přirozeně podpoříme jejich harmonický rozvoj po fyzické, duševní i duchovní stránce. Vědomým a kontrolovaným dýcháním posílíme paměť a schopnost koncentrace v přítomném okamžiku. Zaměříme se na rozvoj empatie, lásky, pozitivního myšlení a pocitu sounáležitostis veškerým Stvořením.

Možnost vyzvednout děti lektorkou v ZŠ Letohradská a vodit je zpátky do ŠD.

Středy 15:30 - 16:30

Kurz 1 půlrok 2500 Kč /   jednotlivá lekce 180 Kč

Začátek kurzu na nový šk.rok 11.9.2019

Lektorka: Jana Nabais Ganito

Seznámení s jógou hravým způsobem. Protažení těla po celém dopoledni ve školních lavicích. Jógový pohyb přináší nejen uvolnění, ale také klidný nenásilný, nesoutěživý způsob, jak vědomě prožít pohyb. Zařazená jsou i dechová a relaxační cvičení. Vše s básničkami a čtením na závěr.

Možnost vyzvednout děti lektorkou v ZŠ Letohradská a vodit je zpátky do ŠD.

Středy 14:00 - 15:00

Kurz 1 půlrok 2500 Kč / jednotlivá lekce 180 Kč

Začátek kurzu na nový šk.rok 11.9.2019

Lektor:  Zuzana Herzingerová