Co všechno odhaluje vaše human design mapa

Human Design umožňuje poznaní sebe sama, poznaní nastavení vlastni formy a osobnosti, skrze které se náš spirit realizuje.


- Bez moralizováni popisuje genetické nastavení a jeho vzorce, min. do historie 7 generací   Vzorce nesou energii a též přesvědčení o sobě a životě. Tyto přesvědčení můžou být zdravé (zdravý vývoj psychicko-emoconalní struktury člověka) nebo nezdravé (ty co se časem a setrvačností násobí a blokují přirozený pohyb energie v člověku)


- Precizně obrazně a logickou řečí  vysvětluje celé naše nastavení                                                  Co se tím nastavením myslí? Je to nastavení energetických toků v nás. Toho co je v nás stále a neměnné, a toho co se mění, pod vlivem toho co přebíráme z okolí. Je důležitý pochopit vzájemnou komunikaci mezi tím co je v nás stálé a neměné a toho co je proměnlivé. Tato komunikace určuje zda se můj potenciál bude realizovat nebo zůstane uvězněn a nerealizuje se. Každé nastavení má svá omezení. To však nevylučuje možnost vývoje. Proto znát svoje nastavění a jeho omezení umožňuje usměrnit energii pro naplnění svého potenciálu. 

- Podává vysvětlení jak správně uchopit vlastní zdroje


- Precizně čte jak rozpoznat úrovně, podle kterých se rozhodovat a to je něco se po nás chce každý den.                                                                                                                                     Každý člověk má vlastní strategii, podle které se řídí jeho systém ve vývoji, řekněme, tou správnou cestou. Každý člověk v sobě má svou jedinečnou autoritu. Ten ryzí impulz a vnitřní hlas, který rozhoduje. Tato autorita je u všech nás aktivní ale u mnohých z nás není rozpoznaná. Větší význam se přikládá autoritě kolektivní nebo té naučené a převzaté z okolí. Human Design nám říká kde je naše autorita a jak jí následovat. 
 
-Human design vysvětluje jak rozlišovat mezi tím co patří mně, podle čeho se mám řídit a mezi tím co mě podmiňuje, s čim se řidít nemám.                                                                                  Vaše HD mapa vám ujasní čemu můžete důvěřovat a čemu ne, co vám v životě dá ochranu a kde jsou pro vás výzvy, které vás školí.

- Uchopuje a popisuje to co o sobě někde v hloubce víme, ale nejsme schopni si to ujasnit a držet se toho. V naší každodennosti se nám do toho míchá spousta jiných vlivů, které to zamlžují.


- Skrze human design mapu se dá určit prostředí, které je pro nás zdravé a prospěšné

- Objasnit může také nastavění našeho nervového systému.                                                          Dále obsahuje informace o vhodné výživě a správnosti návyků stravování přímo pro uspořádaní našeho systému.

- Partnerské výklady umožňujií vidět rozdílnost a jedinečnost v každém z parterů.              Poukazují na oblasti, které přináší konflikty  a objasňuje nám oblasti, v kterých spolu rosteme a doplňujeme se. Následně  jsme schopny konkrétní informace  použit, jak  pro vývoj osobní tak ve vývoji samotných partnerských vztazích.
-- 

Dubravka Radonjić

www.humandesign.one