Áma neboli toxiny dle Ájurvédy

Existuje doktrína zvaná Gastricismus, která tvrdí, že většina nemocí ma svůj kořen v poruchách trávení. To je dnes z vědeckého hlediska naprosto směšné. Podívame-li se však na tento názor pohledem Ájurvédy, zjistíme, že i v tomto systému je špatné trávení považováno za zdroj většiny nemocí.

Vedlejší produkt špatného trávení je v Ájurvédě nazýván आम (áma) - něco co je neuvařené, nezralé, nestrávené.

Jedním z používaných sanskrtských výrazů pro nemoc je आमय (ámaja) - doslova tvořený ámou.

Proč nemoc pojmenovali právě ámaja? Jelikož vychází z domněnky, že kořenem většiny nemocí je právě áma. Pohledem Ájurvédy obecně platí, že většina lidí z důvodu nekontrolované tužby po jídle přijímá nevhodnou potravu ve vztahu k sezóně, prostoru a času a rovněž přijímá neadekvátní množství jídla.

Koncept ámy není však omezen pouze na Ájurvédu. Ve starověkém Egyptě 1500 let př. Kr. léčitelé věřili, že většinu nemocí způsobuje “nemocný vítr” (analogie s vátou) nebo toxický odpad v těle, který nazývali whdw (vyslovovaný “ukhedu”) způsobovaný přejídáním, opilstvím, zlými duchy nebo emočním vypětím. Blíže k domovu, intestinální toxémie, diagnóza často použiváná v Evropě do druhé světové války. Dle tohoto názoru jsou toxiny v těle generovány v průběhu procesu trávení a to právě změnou stavu vnitřního prostředí střeva. Intestinálni toxémie byla dávána za příčinu astmatům, alergiím, artritídě, nepravidelnému pulsu, rakovině a mentálním chorobám. V oné době byla přijímána mnoha lékaři a byla publikována v nejvýznamějších lékařských časopisech.

V dnešním století moderní biochemie a DNA testování bylo zjištěno, že u metabolických abnormalit jako je hypoglykemie, hypo nebo hyper magnesemie a calcemie, může docházet k psychickým záchvatům. Co by nás však mělo překvapit je, že ke stejným závěrům došli v dobách, kdy taková analýza vůbec neexistovala.

Záchvaty explozivního vzteku, strachu, vražedných a útočných impulzů jsou způsobeny poruchami metabolismu”. (Bharadvádža, sútra 50.30)

Potrava však není jediným tvůrcem ámy v lidském těle. Nebudeme-li brát v potaz vrozené metablické poruchy, jako je například nedostatek enzymů nebo různé intolerance potravin, lze shrnout hlavní příčiny tvorby ámy v organismu do následujících bodů:

  • Potrava
  • Životní styl
  • Psychika
  • Nemoci
  • Místo, čas, sezóna
  • Toxiny
  • Zadržování přirozených potřeb
  • Těhotenství, menstruace

Z toho jasně vyplývá, že proces trávení probíhá v každém okamžiku, kdy je organismus v interakci, ať už při přeměně látek nebo přeměně energií. Nelze ho tedy chápat jen jako separátní děj v trávicím traktu na fyziologické úrovni, ale jako děj, který probíhá neustále v celém organismu na úrovni buňek a zároveň i v úrovni emocí a psychiky. 

Tuto tezi si lze vysvětlit následovně: nedocházi-li ke správnému trávení v emočním či mentalním poli člověka, může dojít k fyziologickým změnám, které následně vedou k tvorbě ámy a ta se ukládá rovnou na hrubohmotné úrovni. Druhou možností je, že se vytvoří zárodek ámy, který se uchová v podvědomí (nevědomí). Jak mohou být takové zárodky zdrojem ámy v budoucnu, nám vysvětlí jóga.

V jogové filosofii je vědomí člověka neustále zaplňováno projevy či obsahy, které za sebou zanechávají určitý nevědomý otisk. Tyto otisky se nazývají samskáry संस्कार (samskára). Samskáry však nejsou pouhým nevědomým paměťovým záznamem, nesou v sobě určitý energetický náboj, který čeká na vhodný okamžik, aby se mohl projevit opět ve formě projevu či obsahu. Proto může samskára působit na organismus člověka toxicky tak jako áma i ve stavu budoucím. To je důvod proč lze spatřovat původ nemocí v psychice člověka také jakožto ámaja - tvořené ámou.

                                                                                                                                  To be continued…

Lukáš Panec