Systém se hroutí - pohled zakladatele Human Design

Systém jako takový se nehroutí proto, že by bylo něco špatně se systémem, ale proto, že jeho čas již vypršel. Jednoduše vypršel. Velice mnoho těch, kteří jsou součástí institucí po celém světě, žijí v iluzi, že instituce mají své opodstatnění, protože tomu jsme věřili posledních 400 let. Celých 400 let jsme se snažili učinit naše instituce dokonalými. Nyní se však ocitáme v čase, kdy instituce již postrádají smysl, v čase, kdy již není přítomen globální otisk, který by lidstvo směřoval k institucím jako své základní struktuře. Nyní směřujeme k novému cyklu, ve kterém je každý sám za sebe. 

Je cítit tlak na transformaci vědomí a vše se děje současně, v žádném případě není vše jen tmavé, negativní ani zlověstné. Co je však důležité pochopit a obsáhnout v tomto momentě v procesu pokračujícího kolapsu institucí za účelem být opravdu schopen sloužit lidstvu, je, že se nejedná o odklon od kolektivu, avšak o obrácení sebe sama dovnitř, do svého nitra. Celé je to o přesunu od kolektivní autority k autoritě osobní. 

To, co vidíte kolem sebe je kolaps kolektivní autority, která již není nadále tím, čemu můžeme věřit. Její čas vypršel. Není to o tom, že instituce nejsou důvěryhodné, není to o tom, že jejich představitelé lžou a intrikují – instituce již nemohou fungovat, protože toto téma se vyčerpalo. Držíme se jich zuby nehty, ale jsou jen potápějící se loď. 

Human Design je o potenciálu každého jedince a jeho vlastní jedinečnosti. O masu zde nejde. Human Design není hnutím vyprodukovaným pro instituci, v jeho jádru je sám jedinec, který se nemusí ničeho zříkat ani nic opouštět, pouze objevuje svoji vlastní autoritu sám v sobě. Nejlepší lekce nebo rady pro tuto dobu nepřichází z televizních obrazovek, z rádia nebo internetu, to pravé vedení a správný směr, kterému lze opravdu věřit, vám poskytuje vaše vlastní autorita. Za každých okolností. 

Znalost vlastní autority a strategii odstraňuje vaši závislost na komkoliv, kdo nemá žádné právo vás kontrolovat nebo formovat, v případě, že to není to správné právě pro vás – o tom ale rozhodujete pouze vy sami. Když se podíváte kolem sebe a vidíte, co se všechno ve světě děje posledních 20, 30 let, vy sami vnímáte to dilema, které tyto události ve vás vyvolávají. A já chci, abyste pochopili jednu věc – všechny ty věci nemají řešení a nejde je uzdravit. Neexistuje totiž žádný dokonalý vůdce, který by jednoho dne najednou vystoupil z vašich řad a všechno se pokusil opravit – ono to opravit ani nejde, naopak se to rozkládá a hroutí. 

Každý z vás se musí zaměřit sám na sebe a podívat se do svého nitra, aby tam našel svoji pravdu, svoji autoritu a svoji vlastní kapacitu tuto pravdu a autoritu následovat nehledě na vnější okolnosti tohoto světa. Přestat byt obětí něčeho a někoho – přesně jak je to pro naše nepravé já typické. Svět je plný obětí. A tyto oběti dávají vinu institucím. No, brzy již nebude komu dávat vinu. 

Žijeme v mimořádné době, kdy máme tu možnost zažít ohromnou změnu toho, jak funguje svět. A kdykoli v historii lidstva probíhaly veliké změny, objevil se chaos – taková už je změna. Na planetě je nyní cítit hluboká a mocná síla. Tak už pojďme opustit hru obviňování a začněme žít to jediné, co nám umožní přežít další cyklus – žít podle vlastní autority. Následujte svoji strategii, važte si své vnitřní autority, jednejte tak, jak je správné pro vás a díky tomu budete žít život, který vám náleží. O tom to celé je. 

Neexistuje nikdo, na koho byste ještě měli spoléhat a na kom byste měli být závislí. A opravdu, neexistuje ani nikdo, komu můžete věřit. Věřit můžete pouze sobě. A když žijete život, který je opravdu ten váš, věříte sami sobě, pak vás život ochraňuje a vaše důvěra v sebe se stává vaším štítem. Tato důvěra v sebe vás povede. Právě my, naše generace, stojíme nad touto propastí. Jsme zde, abychom demonstrovali, že tato cesta je ta správná. S tímto vědomím pak můžeme my, naše děti a lidé, se kterými přicházíme do kontaktu, vstoupit do nové éry, do nového cyklu. 

Ra Uru Hu 2005

Human Design system