Co všechno odhaluje vaše human design mapa

Human Design umožňuje poznaní sebe sama, poznaní nastavení vlastni formy a osobnosti, skrze které se náš spirit realizuje.


- Bez moralizováni popisuje genetické nastavení a jeho vzorce, min. do historie 7 generací   Vzorce nesou energii a též přesvědčení o sobě a životě. Tyto přesvědčení můžou být zdravé (zdravý vývoj psychicko-emoconalní struktury člověka) nebo nezdravé (ty co se časem a setrvačností násobí a blokují přirozený pohyb energie v člověku)


- Precizně obrazně a logickou řečí  vysvětluje celé naše nastavení                                                  Co se tím nastavením myslí? Je to nastavení energetických toků v nás. Toho co je v nás stále a neměnné, a toho co se mění, pod vlivem toho co přebíráme z okolí. Je důležitý pochopit vzájemnou komunikaci mezi tím co je v nás stálé a neměné a toho co je proměnlivé. Tato komunikace určuje zda se můj potenciál bude realizovat nebo zůstane uvězněn a nerealizuje se. Každé nastavení má svá omezení. To však nevylučuje možnost vývoje. Proto znát svoje nastavění a jeho omezení umožňuje usměrnit energii pro naplnění svého potenciálu. 

- Podává vysvětlení jak správně uchopit vlastní zdroje


- Precizně čte jak rozpoznat úrovně, podle kterých se rozhodovat a to je něco se po nás chce každý den.                                                                                                                                     Každý člověk má vlastní strategii, podle které se řídí jeho systém ve vývoji, řekněme, tou správnou cestou. Každý člověk v sobě má svou jedinečnou autoritu. Ten ryzí impulz a vnitřní hlas, který rozhoduje. Tato autorita je u všech nás aktivní ale u mnohých z nás není rozpoznaná. Větší význam se přikládá autoritě kolektivní nebo té naučené a převzaté z okolí. Human Design nám říká kde je naše autorita a jak jí následovat. 
 
-Human design vysvětluje jak rozlišovat mezi tím co patří mně, podle čeho se mám řídit a mezi tím co mě podmiňuje, s čim se řidít nemám.                                                                                  Vaše HD mapa vám ujasní čemu můžete důvěřovat a čemu ne, co vám v životě dá ochranu a kde jsou pro vás výzvy, které vás školí.

- Uchopuje a popisuje to co o sobě někde v hloubce víme, ale nejsme schopni si to ujasnit a držet se toho. V naší každodennosti se nám do toho míchá spousta jiných vlivů, které to zamlžují.


- Skrze human design mapu se dá určit prostředí, které je pro nás zdravé a prospěšné

- Objasnit může také nastavění našeho nervového systému.                                                          Dále obsahuje informace o vhodné výživě a správnosti návyků stravování přímo pro uspořádaní našeho systému.

- Partnerské výklady umožňujií vidět rozdílnost a jedinečnost v každém z parterů.              Poukazují na oblasti, které přináší konflikty  a objasňuje nám oblasti, v kterých spolu rosteme a doplňujeme se. Následně  jsme schopny konkrétní informace  použit, jak  pro vývoj osobní tak ve vývoji samotných partnerských vztazích.
-- 

Dubravka Radonjić

www.humandesign.one

Systém se hroutí - pohled zakladatele Human Design

Systém jako takový se nehroutí proto, že by bylo něco špatně se systémem, ale proto, že jeho čas již vypršel. Jednoduše vypršel. Velice mnoho těch, kteří jsou součástí institucí po celém světě, žijí v iluzi, že instituce mají své opodstatnění, protože tomu jsme věřili posledních 400 let. Celých 400 let jsme se snažili učinit naše instituce dokonalými. Nyní se však ocitáme v čase, kdy instituce již postrádají smysl, v čase, kdy již není přítomen globální otisk, který by lidstvo směřoval k institucím jako své základní struktuře. Nyní směřujeme k novému cyklu, ve kterém je každý sám za sebe. 

Je cítit tlak na transformaci vědomí a vše se děje současně, v žádném případě není vše jen tmavé, negativní ani zlověstné. Co je však důležité pochopit a obsáhnout v tomto momentě v procesu pokračujícího kolapsu institucí za účelem být opravdu schopen sloužit lidstvu, je, že se nejedná o odklon od kolektivu, avšak o obrácení sebe sama dovnitř, do svého nitra. Celé je to o přesunu od kolektivní autority k autoritě osobní. 

To, co vidíte kolem sebe je kolaps kolektivní autority, která již není nadále tím, čemu můžeme věřit. Její čas vypršel. Není to o tom, že instituce nejsou důvěryhodné, není to o tom, že jejich představitelé lžou a intrikují – instituce již nemohou fungovat, protože toto téma se vyčerpalo. Držíme se jich zuby nehty, ale jsou jen potápějící se loď. 

Human Design je o potenciálu každého jedince a jeho vlastní jedinečnosti. O masu zde nejde. Human Design není hnutím vyprodukovaným pro instituci, v jeho jádru je sám jedinec, který se nemusí ničeho zříkat ani nic opouštět, pouze objevuje svoji vlastní autoritu sám v sobě. Nejlepší lekce nebo rady pro tuto dobu nepřichází z televizních obrazovek, z rádia nebo internetu, to pravé vedení a správný směr, kterému lze opravdu věřit, vám poskytuje vaše vlastní autorita. Za každých okolností. 

Znalost vlastní autority a strategii odstraňuje vaši závislost na komkoliv, kdo nemá žádné právo vás kontrolovat nebo formovat, v případě, že to není to správné právě pro vás – o tom ale rozhodujete pouze vy sami. Když se podíváte kolem sebe a vidíte, co se všechno ve světě děje posledních 20, 30 let, vy sami vnímáte to dilema, které tyto události ve vás vyvolávají. A já chci, abyste pochopili jednu věc – všechny ty věci nemají řešení a nejde je uzdravit. Neexistuje totiž žádný dokonalý vůdce, který by jednoho dne najednou vystoupil z vašich řad a všechno se pokusil opravit – ono to opravit ani nejde, naopak se to rozkládá a hroutí. 

Každý z vás se musí zaměřit sám na sebe a podívat se do svého nitra, aby tam našel svoji pravdu, svoji autoritu a svoji vlastní kapacitu tuto pravdu a autoritu následovat nehledě na vnější okolnosti tohoto světa. Přestat byt obětí něčeho a někoho – přesně jak je to pro naše nepravé já typické. Svět je plný obětí. A tyto oběti dávají vinu institucím. No, brzy již nebude komu dávat vinu. 

Žijeme v mimořádné době, kdy máme tu možnost zažít ohromnou změnu toho, jak funguje svět. A kdykoli v historii lidstva probíhaly veliké změny, objevil se chaos – taková už je změna. Na planetě je nyní cítit hluboká a mocná síla. Tak už pojďme opustit hru obviňování a začněme žít to jediné, co nám umožní přežít další cyklus – žít podle vlastní autority. Následujte svoji strategii, važte si své vnitřní autority, jednejte tak, jak je správné pro vás a díky tomu budete žít život, který vám náleží. O tom to celé je. 

Neexistuje nikdo, na koho byste ještě měli spoléhat a na kom byste měli být závislí. A opravdu, neexistuje ani nikdo, komu můžete věřit. Věřit můžete pouze sobě. A když žijete život, který je opravdu ten váš, věříte sami sobě, pak vás život ochraňuje a vaše důvěra v sebe se stává vaším štítem. Tato důvěra v sebe vás povede. Právě my, naše generace, stojíme nad touto propastí. Jsme zde, abychom demonstrovali, že tato cesta je ta správná. S tímto vědomím pak můžeme my, naše děti a lidé, se kterými přicházíme do kontaktu, vstoupit do nové éry, do nového cyklu. 

Ra Uru Hu 2005

Human Design system

 

Áma neboli toxiny dle Ájurvédy

Existuje doktrína zvaná Gastricismus, která tvrdí, že většina nemocí ma svůj kořen v poruchách trávení. To je dnes z vědeckého hlediska naprosto směšné. Podívame-li se však na tento názor pohledem Ájurvédy, zjistíme, že i v tomto systému je špatné trávení považováno za zdroj většiny nemocí.

Vedlejší produkt špatného trávení je v Ájurvédě nazýván आम (áma) - něco co je neuvařené, nezralé, nestrávené.

Jedním z používaných sanskrtských výrazů pro nemoc je आमय (ámaja) - doslova tvořený ámou.

Proč nemoc pojmenovali právě ámaja? Jelikož vychází z domněnky, že kořenem většiny nemocí je právě áma. Pohledem Ájurvédy obecně platí, že většina lidí z důvodu nekontrolované tužby po jídle přijímá nevhodnou potravu ve vztahu k sezóně, prostoru a času a rovněž přijímá neadekvátní množství jídla.

Koncept ámy není však omezen pouze na Ájurvédu. Ve starověkém Egyptě 1500 let př. Kr. léčitelé věřili, že většinu nemocí způsobuje “nemocný vítr” (analogie s vátou) nebo toxický odpad v těle, který nazývali whdw (vyslovovaný “ukhedu”) způsobovaný přejídáním, opilstvím, zlými duchy nebo emočním vypětím. Blíže k domovu, intestinální toxémie, diagnóza často použiváná v Evropě do druhé světové války. Dle tohoto názoru jsou toxiny v těle generovány v průběhu procesu trávení a to právě změnou stavu vnitřního prostředí střeva. Intestinálni toxémie byla dávána za příčinu astmatům, alergiím, artritídě, nepravidelnému pulsu, rakovině a mentálním chorobám. V oné době byla přijímána mnoha lékaři a byla publikována v nejvýznamějších lékařských časopisech.

V dnešním století moderní biochemie a DNA testování bylo zjištěno, že u metabolických abnormalit jako je hypoglykemie, hypo nebo hyper magnesemie a calcemie, může docházet k psychickým záchvatům. Co by nás však mělo překvapit je, že ke stejným závěrům došli v dobách, kdy taková analýza vůbec neexistovala.

Záchvaty explozivního vzteku, strachu, vražedných a útočných impulzů jsou způsobeny poruchami metabolismu”. (Bharadvádža, sútra 50.30)

Potrava však není jediným tvůrcem ámy v lidském těle. Nebudeme-li brát v potaz vrozené metablické poruchy, jako je například nedostatek enzymů nebo různé intolerance potravin, lze shrnout hlavní příčiny tvorby ámy v organismu do následujících bodů:

  • Potrava
  • Životní styl
  • Psychika
  • Nemoci
  • Místo, čas, sezóna
  • Toxiny
  • Zadržování přirozených potřeb
  • Těhotenství, menstruace

Z toho jasně vyplývá, že proces trávení probíhá v každém okamžiku, kdy je organismus v interakci, ať už při přeměně látek nebo přeměně energií. Nelze ho tedy chápat jen jako separátní děj v trávicím traktu na fyziologické úrovni, ale jako děj, který probíhá neustále v celém organismu na úrovni buňek a zároveň i v úrovni emocí a psychiky. 

Tuto tezi si lze vysvětlit následovně: nedocházi-li ke správnému trávení v emočním či mentalním poli člověka, může dojít k fyziologickým změnám, které následně vedou k tvorbě ámy a ta se ukládá rovnou na hrubohmotné úrovni. Druhou možností je, že se vytvoří zárodek ámy, který se uchová v podvědomí (nevědomí). Jak mohou být takové zárodky zdrojem ámy v budoucnu, nám vysvětlí jóga.

V jogové filosofii je vědomí člověka neustále zaplňováno projevy či obsahy, které za sebou zanechávají určitý nevědomý otisk. Tyto otisky se nazývají samskáry संस्कार (samskára). Samskáry však nejsou pouhým nevědomým paměťovým záznamem, nesou v sobě určitý energetický náboj, který čeká na vhodný okamžik, aby se mohl projevit opět ve formě projevu či obsahu. Proto může samskára působit na organismus člověka toxicky tak jako áma i ve stavu budoucím. To je důvod proč lze spatřovat původ nemocí v psychice člověka také jakožto ámaja - tvořené ámou.

                                                                                                                                  To be continued…

Lukáš Panec